Disclaimer XY Web Solutions

Door het bezoeken van deze website word je geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. XY Web Solutions (hierna XYWS te noemen) is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Informatie op de website

XYWS doet zijn uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op de website. Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en juistheid. XYWS behoudt zich het recht voor de informatie op deze websites op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. Daarnaast aanvaardt XYWS geen aansprakelijkheid in dergelijke situaties die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

Functioneren website

XYWS stelt alles in het werk om de websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Zo is 100% uptime niet te garanderen, omdat XYWS afhankelijk is van een hosting provider. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan XYWS niet garanderen dat de websites te allen tijde toegankelijk zijn, naar behoren functioneren en/of vrij zijn van virussen. 100% uptime is dus niet te garanderen. XYWS vraagt jouw begrip hiervoor.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van de Nederlandse Auteurswet, behoort al de besproken content toe aan XYWS. Het auteursrecht van XYWS rust daarmee op de websitecontent. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van XYWS of van de geadresseerde.

Prijsstellingen

Prijzen, weergegeven op onze website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen te allen tijde wijzigen. Aan verleende prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiële offertes kun je aanspraak maken op een bepaalde prijsstelling. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. XYWS heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

Rechten

In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend.  XYWS houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring van XYWS, kun je ons benaderen via de e-mail. Ons e-mailadres is info@xyws.nl. Tijdens kantooruren kun je ons bereiken via +31850766370.

Download deze disclaimer als pdf-document